درباره ما

درباره ما

شرکت ساختمانی مرجان سقف از بدو تاسیس از سال 1385 عرضه کننده خدمات مشاوره ، طراحی ، فروش و اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک و درای وال شامل انواع سقف های کاذب ، دیوارهای پوششی ، دیوار های پارتیشن ، تاسیساتی و … بوده است.

این شرکت با بهره گیری از نیروهای مجرب و ناظرین متخصص در پروژه های ساختمانی با تیپ های اجرایی مختلف اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی، بیمارستانی و … مشارکت نموده و تاکنون افتخار داشته با کارفرمایان متعدد دولتی و خصوصی همکاری داشته باشد.

درباره ما

شرکت ساختمانی مرجان سقف از بدو تاسیس از سال 1385 عرضه کننده خدمات مشاوره ، طراحی ، فروش و اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک و درای وال شامل انواع سقف های کاذب ، دیوارهای پوششی ، دیوار های پارتیشن ، تاسیساتی و … بوده است.

این شرکت با بهره گیری از نیروهای مجرب و ناظرین متخصص در پروژه های ساختمانی با تیپ های اجرایی مختلف اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی، بیمارستانی و … مشارکت نموده و تاکنون افتخار داشته با کارفرمایان متعدد دولتی و خصوصی همکاری داشته باشد.

واحد فروش

این واحد با کادری تحصیل کرده ، با بهره گیری از بهترین نرم افزارهای فروش و مدیریت مشتری و همچنین انبار مجهز ، آماده سرویس دهی هر چه بهتر به مشتریان محترم می باشد.

واحد فنی و اجرایی

اجرا صحیح مصالح مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است و همین امر باعث گردیده تا شرکت مرجان سقف نسبت به انتخاب نفرات مناسب و آموزش آنها جهت نصب صحیح اقدام نماید و کادر اجرایی مجربی را در اختیار بگیرد تا خدمات اجرایی مصاحل مذکور را نیز ارائه نماید.

گروه نظارت و خدمات فن و مهندسی

فعالیت این گروه نظارت بر کارگروهای اجرایی و کنترل کیفیت اجرای محصولات با جزئیات و روش های صحیح می باشد.

گروه طراحی

گروه طراحی با شناخت کامل جزئیات اجرایی ، کاربرد و خواص مواد و مصالح پیش ساخته و همچنین علم شناخت فضا ، ارتباط و تناسب آن با فضاهای اداری ، مسکونی ، تجاری و … تشکیل گردیده و فعالیت می نماید.

گروه اجرایی

فعالیت این گروه نظارت بر کارگرو های اجرایی و کنترل کیفیت اجرایی و کنترل کیفیت و اجرای محصولات با جزئیات و روش های صحیح می باشد.