پوشش‌های محافظ در برابر حریق

از این ساختارها جهت حفاظت تیرها ، ستونها و سایر اعضاي سازه هاي فولادي و همچنین پوشش داکتها و کانال جهت مقاوم نمودن در برابر آتش مستقیم تا میزان180 دقیقه استفاده می شود . جزئیات تکمیلی این ساختارها را در دفترچۀ “ مقاوم سازي ساختمانها در برابر حریق “ شرکت کناف ایران مطالعه فرمایید.

ساختار هاي داراي کد حریق داراي ضوابط و جزئیات ویژه هستند که براي استفاده از این نوع ساختار ها هماهنگی با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران توصیه می شود.

اصول حفاظت ساختمان در برابر حریق

بسته به نوع کاربری یک ساختمان، ملاحظاتی برای حفاظت آن در برابر حریق در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری در نظر گرفته می شود. برخی از این ملاحظات به شرح زیر است:

– کاهش خطر ناشی از عوامل اشتعالی زا.

– استفاده از مصالح غیر قابل اشتعالی.

– تعبیه سیستم های اعلام و اطفای حریق،

– ایجاد راه های فرار ایمن برای خروج متصرفان.

– ایجاد دسترسی مناسب برای نیروهای آتش نشان در اطراف و داخلی ساختمان.

– مقاوم سازی عناصر سازه ای (نظیر تیر و ستون های فولادی)، به نحوی که از فروپاشی ساختمان جلوگیری شود.

– بکارگیری ساختارهای مقاوم در برابر حریق در عناصر غیر سازه ای (نظیر دیوارهای جداکننده و سقفهای کاذب)، با هدف جلوگیری از نفوذ و پیشروی حریق از یک فضا به فضای دیگر در داخلی ساختمان (ایجاد زون های حریق) و همچنین سرایت حریق به ساختمان های مجاور

ساختارهای مقاوم در برابر حریق کناف

 

دیوارهای جداکننده کناف

دیوارهای جداکننده مقاوم در برابر حریق کناف برای تقسیم بندی و محصور نمودن فضاهای داخلی ساختمان ها و ایجاد زون های حریق به کار می روند. استفاده از این ساختار در راهرو ها، راه پله ها و سایر راه های خروجی ساختمان، که باید دارای ایمنی بالا در برابر حریق باشند، بسیار متداول است.

 دیوارهای پوششی کناف

دیوارهای پوششی مقاوم در برابر حریق کناف برای حفاظت چاه های تاسیساتی و چاه های آسانسور در برابر حریق کاربرد ویژه دارند (توضیح این که حفاظت این گونه چاه ها، به لحاظ ارتباط عمودی میان طبقات و امکان نفوذ و سرایت آتش، دارای اهمیت اساسی است). همچنین، این نوع پوشش کاری برای مقاوم سازی دیوارهای بنایی موجود و ایجاد زون های حریق در ساختمان های در حال بهره برداری نیز به کار می رود.

سقف های کاذب کناف

با استفاده از سقف های کاذب مقاوم در برابر حریق کناف، می توان سازه سقف و یا تاسیسات پشت سقف کاذب را در برابر حریق محافظت نمود. همچنین، چنانچه در طبقه فوقانی یا فضای پشت سقف کاذب حریق رخ دهد، با استفاده از این ساختار فضای زیر سقف کاذب ایمن خواهد بود.

شریان های تاسیساتی کناف

از این ساختارها جهت حفاظت مسیرهای تاسیساتی نظیر داکت های برق، کانال های تهویه و شوت های زباله در برابر حریق استفاده می شود (توضیح این که حفاظت داکت های برق، به عنوان یکی از منشاء های اصلی بروز حریق، دارای اهمیت اساسی است).

محافظ تیر و ستون کناف

حفاظت سازه های فولادی در برابر حریق به کمک پوشش این اعضا با صفحات نسوز یا مقاوم در برابر حریق کناف امکان پذیر است. بدین ترتیب که پوشش مذکور مانع از عبور حرارت ناشی از آتش سوزی و افزایش دمای پیرامون تیرها و ستون های فولادی می گردد. مزیت این نوع ساختار حفاظتی؛ سرعت، سهولت و ارزانی آن نسبت به سایر روشی ها (نظیر پوششی های بتنی) است. با استفاده از این روش، نازک کاری اجزای سازه ای نیز تامین گردیده، که خود صرفه اقتصادی و تسریع در عملیات اجرایی رادر بر دارد.