حمل و نصب استون پلاست

• حمل صحیح پانل بصورت عمودی

• برش پانل با استفاده از پلکسی بر

• آغشتن پشت پانل با استفاده از چسب مخصوص

• مهارکردن پانل روی دیوار یا سطوح کاملا مسطح با چکش لاستیکی