ویژگی های استون پلاست

ویژگی های سنگ‌های مصنوعی و سنگ های تزئینی

• تنوع در رنگ با قابلیت اجرای طرح‌های مختلف و دلخواه با استفاده از سنگهای تزئینی.
• سنگ های مصنوعی تزئینی سبک‌تر از سنگ‌های طبیعی و با وزن مخصوص باعث وزن کمتر ساختمان و در نتیجه کاهش اثر زلزله بر ساختمان می‌شود.
• قابلیت جذب آب سنگهای مصنوعی و سنگ های تزئینی.
• عدم محدودیت سنگ های مصنوعی تزئینی در ابعاد تولیدی با نصبی همانند سنگ طبیعی .
• استقامت (کشش و فشار) بالاتر سنگ های مصنوعی و یا انواع سنگ های تزئینی صنعتی از سنگ‌های طبیعی.
• انواع سنگ های مصنوعی و یا سنگ های تزئینی اسکوب سرخود است. بدین معنی که برخلاف سنگ‌های طبیعی در اثر عوامل جوی و
عدم چسبندگی به مرور زمان از بدنه ساختمان جدا نمی‌شود، از آشناترین معایب سنگ طبیعی، همین جداشدن تدریجی از بدنه ساختمان است.
• مقاومت بالای سنگ های مصنوعی تزئینی در برابر عوامل جوّی.
• استحکام و انسجام بالای سنگ های مصنوعی تزئینی.
• تنوع‌پذیری بالای سنگ های مصنوعی و سنگ های تزئینی.
• نصب راحت و بدون دردسر سنگ های مصنوعی و سنگ های تزئینی.
• قیمت فوق العاده رقابتی سنگ های مصنوعی و سنگ های تزئینی در مقایسه با سنگهای طبیعی.